Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de (mobiele) website www.zenzorganic.nl en salonbezoekers van
Zenz Organic Hair by Jørgensen & van der Velde, hierna te noemen: wij of de Salon.

Contactgegevens
Zenz Organic Hair by Jørgensen & van der Velde
Zuiderhagen 7
7511 GJ Enschede
053-2317065
06-21421627

Wij respecteren jouw privacy en zullen zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij houden ons daarbij aan de geldende privacy wet- en regelgeving, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Neem voor vragen contact op met Zenz Organic Hair by Jørgensen & van der Velde.

Naar aanleiding van jouw bezoeken en contacten met onze Salon bewaren wij:
Jouw naam
Jouw telefoonnummer
Gemaakte afspraken
Behandelingen
Gekochte producten
Recepten
Kassabonnen

Kinderen onder de 16 jaar worden alleen in het klantenbestand opgenomen met toestemming van ouders/ voogd. De ouders/ voogd kunnen hun toestemming intrekken , wij verwijderen dan de
persoonsgegevens van het kind.

Wij geven je de mogelijkheid om de informatie aanwezig op de websites te delen via social media. Daarvoor kan je gebruik maken van de social media buttons. Als je op een van deze buttons klikt,
word je doorverwezen naar de website van de betreffende social media partij. Zodra je doorklikt plaatsen zij cookies. Meer informatie over deze cookies vind je op hun eigen website: Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram.

Recht van inzage, correctie, verzet en verwijdering.
Je hebt het recht om alle persoonsgegevens die wij over je hebben verzameld in te zien en zonodig te corrigeren. Ook heb je het recht niet langer door ons te worden benaderd met informatie over
onze producten en diensten. Daarnaast heb je het recht om de door jou gegeven toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens te allen tijde in te trekken en/of je persoonsgegevens te
laten verwijderen. Een en ander voor zover een dergelijk verzoek niet in strijd is met een wettelijke verplichting of zwaarderwegend redelijk belang van ons.

Klachtrecht
Indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Salon dan heb je het recht daarover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn
Wij zullen je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Verstrekken van gegevens aan derden
Wij zullen jouw gegevens uitsluitend aan anderen verstrekken indien dat nodig is om je de door jou gevraagde dienst te kunnen leveren dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We zullen dan niet meer informatie verstrekken dan nodig is voor dat specifieke doel. Denk hierbij aan:

– banken (als je anders dan contant betaalt)
– de belastingdienst (als de belastingdienst een onderzoek uitvoert)
– Essalon (de leverancier van ons afspraken -en kassasysteem)

Met bedrijven die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken wordt een verwerkersovereenkomst gesloten. Op die manier zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.